MERITVE SEVANJA

Če je energija žarkov dovolj velika, lahko tak žarek v atomu izbije elektron in atom se ionizira, to pa pomeni poškodbo materiala, še posebno živega tkiva. Tako sevanje imenujemo ionizirajoče sevanje. V velikih odmerkih je torej ionizirajoče sevanje nevarno, zato je potrebno izpostavljenost sevanju nadzirati.

Podjetje Thermo Fisher, Radiation Measurement and Protection nam ponuja široko paleto merilcev ionizirajočega sevanja: ročne merilce, osebne dozimetre, merilce za posebne namene

ZAZNAVANJE IN MERJENJE SEVANJA

INSTRO d.o.o.

OPTIMALNE REŠITVE ZA RAZLIČNE INDUSTRIJSKE PANOGE

Stopite v stik z nami kjer vam bodo naši usposobljeni
strokovnjaki odgovorili v najkrajšem možnem času.